VOIMAKEHÄ ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva ohjauksen menetelmä ja konkreettinen työkalu. Sen avulla on mahdollista tunnistaa ja sanallistaa eri vahvuuksien lajeja (www.voimakeha.info). Voimakehätyöskentelyä voidaan hyödyntää työnohjauksessa sekä opintojen tai uran suunnittelussa.

Laajaan vahvuusnäkemykseen sisältyy seuraavat vahvuuksien lajit:

  • luonteenvahvuudet
  • luontaiset kyvykkyydet ja lahjakkuus
  • taidot ja osaaminen
  • kiinnostuksen kohteet
  • resurssit
  • arvot

Voimakehätyöskentelyä voi tehdä omana erillisenä prosessinaan tai muiden ohjauspalveluiden yhteydessä. Voimakehätyöskentelyyn kuuluvia kortteja on yhteensä 600. Korteista löydät monipuolisesti vahvuuksia kuvaavia sanoja. Työskentely tapahtuu vuorovaikutteisesti ohjauksessa. Vahvuuksia tunnistaessa ja niiden merkityksiä pohtiessa, muodostuu ohjattavalle oma ainutlaatuinen tarina omasta itsestään. Työskentelyä voidaan jatkaa useammalla eri kerralla, ja vahvuuksia voidaan pohtia eri näkökulmista. Vahvuuksien tunnistaminen auttaa muun muassa opintoihin ja työhön liittyvien valintojen tekemisessä. Vahvuudet auttavat sinua toteuttamaan merkityksellistä elämää, osaat suunnata tekemistäsi niihin asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä ja joissa koet onnistumista ja innostumista.

Voimakehätyöskentelyä voidaan hyödyntää monenlaisissa valmennus- ja ohjausprosesseissa, myös tiimien valmentamisessa ja erilaisissa kehittämisprosesseissa (www.voimakeha.info). Työskentely on hyvä aloittaa tekemällä oma VOIMAKEHÄ ®- profiili, jonka kautta löytyvät vahvuudet ja pääsee pohtimaan myös olemassa olevia ja tarvittavia resursseja sekä kiinnostuksen kohteita. Voimakehätyöskentelyssä yhdistyy vuorovaikutuksellinen ohjaus sekä ohjattavan oma työskentely. Yhteisessä prosessissa tavoitteena voi olla esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntyminen, työnhaun valmiuksien parantuminen tai oman hyvinvoinnin ja kukoistavan elämän lisääntyminen.


Ohjausajan tarjoamista VOIMAKEHÄ ® -palveluista ja hinnoista tulossa lisää tietoa piakkoin. Näitä palveluita tarjoan tällä hetkellä Oulussa ja Oulun seudulla sekä tarvittaessa etäjärjestelyin. VOIMAKEHÄ ® -menetelmästä ja sen taustoista voi lukea lisää Voimakehän nettisivuilta.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.