Työnohjaus on mahdollisuus tutkia omaa työtään ja työn tekemistään. Sen tavoitteena on tukea ammatillista kasvua ja kehitystä sekä työhyvinvointia. Voit luottamuksellisessa keskustelussa pohtia työhön liittyviä mieltä askarruttavia asioita. Asiat voivat olla työn sisältöön, työprosesseihin, omaan uraan tai työssä jaksamiseen liittyviä. Työnohjaus selkiyttää ja jäsentää ajatuksia sekä laajentaa näkökulmia. Työnohjaajana autan sinua kiinnittämään huomiota ratkaisun mahdollisuuksiin ja onnistumisiin. Autan konkretisoimaan muutostoiveita ja hahmottamaan askeleita kohti tavoitetta.  

Työnohjaus voi toteutua yksilöohjauksena, ryhmässä tai koko työyhteisössä. Työnohjauksen alkaessa keskustellaan työskentelyyn liittyvistä toiveista ja tavoitteista, ja prosessin edetessä voivat myös työskentelytavat muuttua.

Työnohjaajana olen läsnäoleva, aktiivinen kuuntelija. Haastan pohtimaan asioita eri näkökulmista esittämällä kysymyksiä ja erilaisia vaihtoehtoisia ajattelun tai toiminnan malleja. Työnohjaajana en anna suoria vastauksia, vaan autan ohjattavaa vastausten äärelle keskustelemalla. Tarvittaessa hyödynnän erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten kuva- tai sanakortteja, hengitysharjoituksia tai muita tehtäviä.

Työnohjaus on oman työn tutkimista luottamuksellisen keskustelun avulla.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuuteen suuntavaa, ja tärkeänä lähtöajatuksena on se, että asiakas on oman elämänsä ja tilanteensa paras asiantuntija. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ajatellaan, että asiakkaalla on voimavaroja ja vahvuuksia, joita hän voi hyödyntää toivomiensa muutosten tekemisessä. Keskustelun tavoitteena on löytää keinoja ja oivalluksia, jotka auttavat saavuttamaan haluttuja muutoksia ja oppimista ajattelussa, toiminnassa tai tuntemuksissa. Ohjauksessa keskitytään niihin asioihin, jotka toimivat ja vievät kohti asetettua tavoitetta ja  vahvistavat omaa toimijuutta.

Ratkaisukeskeinen ajattelu voidaan tiivistää lyhyesti kolmeen keskeiseen periaatteeseen:

  • Tee lisää sitä, mikä toimii
  • Tee vähemmän sitä, mikä ei toimi
  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki

Työnohjauksessa voi pysähtyä tarkastelemaan omia arvojaan, tavoitteitaan ja unelmiaan. Oivalluttavien kysymysten ja erilaisten näkökulmien avulla ohjattavan on mahdollisuus oppia asioita itsestään ja työstään, ja kehittyä edelleen ammattilaisena sekä ihmisenä.

Työnohjausprosessin alussa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa työnohjaukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten mahdollisista kokeilukerroista, joiden perusteella voidaan päättää työnohjauksen jatkosta, työnohjauskertojen määrästä, yksittäisen ohjauskerran pituudesta, hinnasta sekä työnohjauksen paikasta. On tärkeää keskustella myös työnohjauksen tavoitteista ja prosessin arvioinnista. Työnohjaussopimus tehdään kirjallisena.

Jo yksi ohjauskerta voi olla merkityksellinen, ja auttaa sinua eteenpäin. Useimmiten on hyödyllistä käydä useampia kertoja, ja kerrat voidaan sopia yhdessä ohjattavan tarpeen mukaan. Ole yhteydessä ja pyydä tarjous työnohjauksesta.

Laita viestiä tästä