Opinto-ohjaus auttaa sinua löytämään sinulle sopivan koulutuksen, jos harkitset ammatin vaihtoa tai pohdit ensimmäistä koulutustasi. Opinto-ohjauksessa kartoitetaan toiveita ja kiinnostuksen kohteita koulutuksen ja tulevan ammatin suhteen. Vaihtoehtoisia etenemisen tapoja voidaan pohtia yhdessä ja tehdä suunnitelma, jonka mukaan voi ohjauksen jälkeen edetä. Opinto-ohjauksessa voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua eteenpäin prosessissasi.

Voit saada tukea ja tsemppausta myös opintojen etenemiseen, mikäli olet jo opiskelija. Sinulla saattaa olla opinnot meneillään, mutta syystä tai toisesta opinnoissa on etenemisen haasteita, esimerkiksi motivaation puute tai haasteita käytännön tekemisen suhteen, kuten aloittamisen vaikeus, aikataulutuksen haasteet tai asioiden priorisoinnin vaikeudet. Voimme yhdessä pohtia, mitkä asiat mahdollisesti estävät tai mitkä edistävät tavoitteseen pääsyäsi. Sen jälkeen on aika tehdä konkreettinen suunnitelma, joka auttaa sinua toimimaan.

Uraohjauksessa pohditaan muun muassa kiinnostuksen kohteita.
Uraohjauksella ja opinto-ohjauksella voi selkiyttää ammatillista suuntaa.

Uraohjaus

Uraohjaus antaa mahdollisuuden tarkastella uraasi kokonaisuutena. Voit pohtia esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, kuten miten voisit urallasi edetä, millaisia työtehtäviä toivoisit tulevaisuudessa tai millaiseksi toivoisit urasi muodostuvan tulevaisuudessa. Uraohjauksessa voidaan peilata jo saavutettuja onnistumisia, mutta toisaalta myös sitä, mitkä asiat ovat olleet uralla haasteena. On hyvä pysähtyä pohtimaan kertynyttä osaamista, ja sitä miten haluaisi osaamistaan jatkossa hyödyntää. Yhteisestä keskustelusta voidaan tehdä käytännönläheinen urasuunnitelma, joka voi toimia urallasi jatkossa karttana, mikäli niin haluat. Uravalmennus voi auttaa löytämään uutta intoa omaan ammatilliseen kehittymiseen ja uran suunnitteluun.

Tarjoan sinulle opinto-ohjaus – ja uraohjauspalveluita tarpeesi mukaan. Ohjaus voi olla kertaluonteista tai useamman kerran setti. Työskentelyyn voi kuulua ennakkotehtävä tai mahdollisten kysymysten pohtiminen etukäteen, ja voimme jatkaa työskentelyä joko kasvotusten tai etäohjauksessa. Voimme sopia useita lyhyempiä (esim. 30-60 min) kohtaamisia tai harvemmin pitempikestoisia (esim. 90 min).

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva kokonaisuus.