”Kuin olisin muuttunut vedeksi ja valunut lattialle.” kuvailee Ninja työuupumuksen kokemustaan Anna -lehden artikkelissa. Erilaisia (työ)uupumuksesta kertovia artikkeleita ja somepäivityksiä tulee vastaan vähän väliä. Tarinat saavat mielen surulliseksi, sillä uupumus on raskas, ei toivottu asia elämässä. Jokaiselle uupumisen kokemus on omanlainen ja uupumus ilmenee eri tavoin. Joillain oireet ovat fyysisiä oireita, jotka säikäyttävät ja pysäyttävät. Toisilla oireilu näkyy kognitiivisessa toiminnassa, muistin ja toiminnan ohjauksen haasteina. Osa kertakaikkiaan lamaantuu väsymyksestä. Pahimmissa tapauksissa koko ihmisen toimintakyky menee, liikunta- ja puhekykyä myöten.

Olen vuosien varrella lukenut paljon työuupumuksesta ja uupumuksesta. Artikkeleita, tarinoita, kirjoja ja blogeja. Terveyskirjasto kuvaa työuupumusta seuraavasti: ”Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila, jota luonnehtii uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto.” Työuupumus ei ole sairaus, mutta se lisää riskiä sille, että kärsii erilaisista stressiperäisistä tai mielenterveydellisistä sairauksista tai häiriötiloista. Työuupumukselle altistavia tekijöitä on tunnistettu monia. Tietyt työntekijän/ henkilön ominaisuudet voivat altistaa uupumukselle, työn vaatimusten ja voimavarojen epätasapaino myös, ja toki myös elämäntilanteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat. Kyseessä ei ole siis missään nimessä yksinkertainen asia tai ilmiö eikä yhtä ainoaa lääkettä uupumukseen ole.

Viimeisimmäksi aiheeseen liittyen olen lukenut psykiatri Juhani Mattilan Uupumuksesta takaisin elämään, josta nostan muutamia itseä koskettaneita asioita tähän kirjoitukseen. Mattila tuo esille esipuheessaan, että käsittelee asiaa myös sielulliselta kannalta, ja se näkökulma todella näkyy ja tuntuu kirjaa lukiessa. Kirjassa on muun muassa kuvattu työuupumuksen ja uupumuksen ilmenemismuotoja, uupumiseen vaikuttavia tekijöitä, uupumuksen syitä ja myös kuvattu uupumukseen liittyvien tunnekokemuksia. Koin kirjaa lukiessa useita ahaaelämyksiä, aihetta oli käsitelty mielenkiintoisesti.

Mattila nostaa esiin uupumukseen johtavia syvemmällä olevia syitä. Hänen mukaansa ongelma ei ole niinkään voimien loppuminen, vaan se, että uutta energiaa ei enää synny, koska elinvoiman ja energian lähteet ovat kuivuneet tai niitä ei ole. Mistä energiaa sitten syntyy? Merkityksellisyydestä. Ihmisen elämän merkityksellisyydestä. Niistä asioista, mitkä ovat ihmiselle tärkeitä. Ja jokainen määrittelee merkitykselliset asiat itse. Kukaan muu ei voi niitä toisen puolesta määrittää.


Uupumus
Uupumus voi kadottaa elämän merkityksellisyyden kokemuksen.

Mihin merkityksellisyys sitten katoaa? Uupumuksessa haasteena onkin se, että ihmisen oma ääni katoaa, hänen minuutensa hukkuu johonkin. Ehkä se valuu vetenä lattialle, niinkuin Ninja kuvaa omaa kokemustaan tämän tekstin alussa. Uupumuksessa ihminen hukkaa vähitellen ne asiat, jotka ovat hänelle tärkeitä, jolloin uutta käyttöenergiaa ei enää synny. Hän voi kokea, ettei saa arvostusta osakseen. Hän voi tulla torjutuksi merkityksellisissä asioissa tai kokea pettymyksiä, jotka vievät merkityksellisyyttä työstä. Taustalla voi olla mieltä musertavia elämäntapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet pintaa syvemmälle. Ilon ja innostuksen tunteet katoavat, ja tunteet ylipäätään laimenevat. Mattilan mukaan uupumuksessa on kyse myös torjutuista tunteista. Uupumus on mielestä pois torjuttua ahdistusta. Tällöin elämästä tulee suorittamista, toimintaa ja ajattelua, mutta ajatusten ja tunteiden välinen yhteys on poikki.

Onko siis niin, että uupumuksesta kärsivä ihminen on eksyksissä omassa elämässään? Elämässä, johon hän itse ei tärkeiden asioidensa kanssa mahdu. Aikaa ja energiaa kuluu (ja on kulunut) asioihin, jotka kuluttavat energiavarastoja, mutta latauspisteet ovat hukassa. Pelkkä lepo ei riitä palautumiseen, vaan uupunut tarvitsee uutta energiaa iloa tuottavista ja sielua hellivistä kokemuksista ja tuntemuksista.

Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

Kategoriat: Työnohjaus

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *