Aikaa tärkeille asioille. 

Ohjausaika tarjoaa ammattitaitoista ohjausta, aikaa juuri sinun tärkeille asioille.

Palveluiden tavoitteena on auttaa sinua tekemään omannäköisiä valintoja urallasi ja elämässäsi.

Löydät vahvuutesi ja voimavarasi ja saat innostusta ja merkityksellisyyttä työhösi ja elämääsi.

Voimaannut ja rohkaistat ottamaan tarvittavat askeleet kohti hyvinvoivaa ja sinun arvojen mukaista elämää. 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Löydät voimavarasi ja vahvuutesi sekä askeleet kohti tavoitettasi. Selkiytät ajatuksiasi.

Opinto-ohjaus ja uravalmennus

Varmistut urasi ja tulevien opintopolkujesi suunnasta.

 Kun kaipaat työasioiden selkiyttämistä tai tukea jaksamiseen, työnohjaus voi auttaa sinua. Jos tarvitset apua erityisesti opintojen ja uuden urasuunnan pohtimisessa, opinto-ohjaus ja uraovalmennus on sinua varten.Ratkaisukeskeinen ohjaus suuntaa tulevaisuuteen ja tärkeä lähtökohta on se, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Sinulla on vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää muutosten tekemisessä. Ohjaus keskittyy erityisesti niihin asioihin, jotka jo toimivat.  Opit hyödyntämään sinulla jo olevia vahvuuksia ja opit kehittämään uusia vahvuuksia, taitoa ja osaamista. Muutosta varten löydät tarvittavat askeleet, jotka vievät sinua elämässäsi toivottuun suuntaan.Yhteisessä keskustelussa saat kysymysten ja pohdintojen kautta oivalluksia, vahvistusta sekä uusia näkökulmia tilanteeseesi.

   

 Oli valitsemasi palvelu mikä tahansa, työskentelyn aikana kirkastat muutoksen suuntaa, tavoitetta tai visiota, ja saat apua ja tukea saatujen oivallusten käytäntöön viemiseksi. Hahmotat asioidesi kokonaisuuden paremmin, ja saat varmuutta tarvittavien askelien ottamiseen elämässä.

  

Ratkaisut ovat jo olemassa, autan sinua löytämään ne.

 

Toimin pääosin Oulun ja sen lähikuntien alueella, mutta myös etänä ympäri Suomen. 

Palautteita työskentelystäni


"Työnohjaajan työskentely oli onnistunutta.
Johdonmukaista, huumorintajuista ja oikeiden asioiden löytämistä polveilevan sanatulvan keskeltä."
Palaute työnohjausasiakkaalta
"Olen alkanut rajaamaan työtä ja vapaa-aikaa paremmin, ja kiinnittämään enemmän huomiota myös omaan hyvinvointiini."
Palaute työnohjausasiakkaalta
"Vaikka ohjaus tapahtui pääosin etänä, koin sen varsin intensiiviseksi.
Henkilökemiat osuivat hyvin yhteen ja sain hyviä ahaa-elämyksiä ohjauksen aikana."
Palaute työnohjausasiakkaalta
"Työnohjaajan ystävällisyys, positiivisuus, rauhallisuus ja ammatillinen toimintatapa ovat luoneet luottamusta ja vapautunutta ilmapiiriä työnohjaustilanteessa."
Palaute työnohjausryhmän esimieheltä